Steinar Skaansar og Sønn AS

Godkjent bilverksted og autorisert maskinentreprenør

Maskiner Kontakt oss

Personvernerklæring

Vi behandler de personopplysningene kunden har gitt oss tilgang til, eller som vi samler inn fra offentlige registre eller samarbeidspartnere, for å administrere og utføre våre oppdrag for kundene, forbedre våre tilbud og tjenester og kommunisere med våre kunder. Vi behandler også personopplysninger for å ivareta våre rettigheter samt å oppfylle våre plikter i henhold til regelverket.

Vi behandler først og fremst navn, kontaktinformasjon og registreringsnummer, men også informasjon om kjøretøyet. Dette bruker vi bl.a til innkalling til service og PKK. Vi anser dette som et naturlig ledd for å hjelpe kunden med sitt bilvedlikehold og slik at vi kan legge til rette for et godt kundeforhold.

Opplysningene blir lagret så lenge vi trenger de for å utføre våre oppgaver. Opplysninger som ikke lenger er relevante blir slettet i løpet av 5 år.

Kunden har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som vi har registrert om dem. De kan også kreve at opplysningene blir rettet eller slettet i samsvar med gjeldende lovgivning i Norge.

Vi er opptatt av at personopplysningene ikke blir utlevert til utenforstående utenom våre samarbeidspartnere som bruker opplysningene for å ivareta våre oppgaver som serviceinnstilt bilverksted for våre kunder. Dette gjelder innkalling til PKK og innkalling til service. Vi har sikret oss avtale om at denne tredjeparten overholder våre krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Kunden kan til enhver tid komme med spørsmål eller krav om retting eller sletting ved å henvende seg direkte til oss eller epost: sskaansa@online.no