Steinar Skaansar og Sønn AS

Godkjent bilverksted og autorisert maskinentreprenør

Bilverksted Kontakt oss

HistorieN OM Steinar Skaansar & Sønn

Firmaet Steinar Skaansar & Sønn A/S ble stiftet i 1980 og flyttet inn i nytt verkstedbygg i industriområdet Øya i Lom. I denne forbindelse ble bilverkstedet Lom Auto som i 1954 ble stiftet av Steinar Skaansar, slått sammen med maskinentreprenørselskapet Steinar Skaansar, som i dag utgjør Steinar Skaansar & Sønn A/S.

Den første bulldozeren ble anskaffet i 1954 og oppdragene den gang bestod for det meste av nydyrking og opparbeiding av veger. Etter hvert overtok gravemaskiner for bulldozeren og i dag har vi 3 av dem.

Vi deltok under OL-utbyggingen på Lillehammer i begynnelsen av 1990 årene.
Oppdragene de senere år har vært bl.a. bygging av ny Galdhøpiggveg, opparbeiding av boligfelt, diverse VA-anlegg og vi har vært med på Øvre Otta utbyggingen.
Vi har knuseverk i "Stein" og leverer støpesand, singel, strøgrus og veggrus. Vi har i tillegg lastebiler som bl.a. går på asfaltkjøring i Oslo.

På bilverkstedet har vi 3 mekanikere. Her repararerer vi på alle slags bilmerker og utfordringen de senere årene har vært å følge med i utviklingen innen bilindustrien. Vi har anskaffet oss det meste av moderne feilsøkings-/ og testeutstyr. I tillegg har mekanikerne gjennomgått forskjellige kurs for å mestre dette. I 2000 ble vi med i verkstedkjeden Quick Partner som er eid av Sørensen & Balchen. Kjeden har senere skiftet navn til Bilxtra. Fra 1.4.2015 skiftet vi fra Bilxtra til Automester som er Hellanor sin verkstedkjede. Vi har også blitt medlem i Riis Bilglasskjede.

I tillegg til mekanisk verksted har vi også karrosseriavdeling og lakkeringshall. Vi har avtale med de fleste forsikringsselskap og reparerer kaskoskader for disse.

I 2018 hedret vi Ivar Teigen og Arild Øygard med "Medaljen for lang og tro tjeneste" etter henholdsvis 49 år og 42 år i bedriften.